Αγαπητοί Πελάτες και Συνεργάτες,

Η Εταιρεία μας, όπως γνωρίζετε, λειτουργεί εδώ και πενήντα χρόνια, συνεχώς και αδιαλείπτως, ως Προσωπική και Ο.Ε.

Από τη 18η Μαρτίου του τρέχοντος έτους 2008 είναι πλέον Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία.(Α.Β.Ε.Ε.).

Η Εταιρεία μας είναι η παλαιότερη και η σημαντικότερη Εταιρεία παραγωγής εκκλησιαστικών ειδών και ειδών μνημείου,

η ποιότητα των οποίων είναι σημαντική και αξιοσημείωτη και τα καθιέρωσε στην ελληνική και ξένη αγορά.

Κατά τη διαδρομή και τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων δουλέψαμε σκληρά και αναδείξαμε τα προϊόντα μας, με βάση τη συνεχή

ποιοτική αναβάθμιση και βελτιστοποίησή τους, την ικανοποίηση και εξυπηρέτηση του πελάτη μας, ο οποίος αποτελεί σύστοιχο

στοιχείο αυτής της Εταιρείας ,την ενδυνάμωση των Ανθρωπίνων Πόρων μας, αλλά και την κοινωνική ευαισθησία μας και τη φροντίδαμας στο περιβάλλον.

Βασική κατεύθυνση και πολιτική μας θεωρούμε τη συνεχή επένδυση στους Ανθρώπινους Πόρους, στο Management, στην

Εκπαίδευση στη δια βίου μάθηση και στην Τεχνολογία, βελτιώνοντας συνεχώς την ανταγωνιστικότητά μας , που μεταφράζεται σε

καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών , με όλο και χαμηλότερες τιμές .

Η Εταιρεία μας συγκροτείται, εμφορείται και διαπνέεται από Αξίες ,Στόχους και Όραμα, όπως η επικέντρωση στον Πελάτη, η

συνέπεια, η σκληρή δουλειά, η ποιότητα, η συνεργασία, η εμπιστοσύνη, η συνεχής προσπάθεια και βελτίωση, καθώς και η πίστη στην

ανανέωση, και στην καινοτομία, που συνολικά αποτελούν το βαρύ «οπλισμό» μας, για την ανάπτυξη , την πρόοδο και την περαιτέρω

εδραίωση μας, στη χώρα μας και σε περισσότερες χώρες του εξωτερικού.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Εταιρείας μας έγκειται στην υψηλή πιστότητα της, στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της

και στην άριστη συνεργασία , ανταπόκριση και εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών της, σε κάθε περιοχή της χώρας μας.

Στο πλαίσιο της ανανεωμένης, αναβαθμισμένης και ενισχυμένης θέσης και της σύνολης δράσης και δραστηριότητάς μας, σας

παρουσιάζουμε, με τη μέγιστη ευχαρίστησή μας, το νέο, χρηστικό και πρακτικό, prospectus μας, που ήδη έχετε στα χέρια σας και που

σίγουρα θα ενδυναμώσει, ακόμα περισσότερο, τη μεταξύ μας συνεργασία.

Σας ευχαριστούμε θερμά, για την εμπιστοσύνη σας, η οποία μας δίνει τη δύναμη, για συνεχή δημιουργία, ανάπτυξη, προοπτική και μέλλον.